Group hiện có : 41384 R$

Bạn cần gia nhập nhóm. Gia nhập tại đây

Tính năng này đang được bảo trì
Cấp Bậc Thành Viên (Để khích lệ tinh thần gắn bó, shop sẽ có ưu đãi đặt biệt cho những khách hàng ưu tú)
Xếp hạng Số tiền nạp Robux nhận / 10k
VIP1 100,000 đ 51
VIP2 1,000,000 đ 52
VIP3 3,000,000 đ 53
VIP4 5,000,000 đ 54
VIP5 10,000,000 đ 55
VIP6 20,000,000 đ 56
VIP7 35,000,000 đ 57
VIP8 50,000,000 đ 58
VIP9 100,000,000 đ 58
VIP10 150,000,000 đ 58
Hướng dẫn
Thành viên may mắn
Đang cập nhật